Klimatnautralt projekt

Mariastugan i Höllviken byggs av Siegel och är ett klimatneutralt byggprojekt inom ramen för LFM30 där både Siegel och Schööns Måleri är medlemmar. Byggnaden rymmer 36 hyreslägenheter fördelade i två hus som är klädda i skånsk ek och utformade med inspiration från arkitekten och formgivaren Josef Frank. Utöver den egna lägenheten har hyresgästerna tillgång till en grönskande trädgård med pool för semester på hemmaplan, växthus samt ett gårdshus med bastu, gästrum som kan hyras, träningslokal, musikrum och en verkstad där man till exempel kan dreja med lera eller laga sin cykel.

Som ett steg mot Framtidens Måleri gör Schööns Måleri en livscykelanalys över målningen för att ta reda på var i projektet miljöpåverkan är som störst och utifrån det hitta fler klimatsmarta sätt att arbeta för att i framtiden kunna leverera en helt klimatneutral måleritjänst.

Läs mer: LFM30 vill implementera en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö

Mljöpåverkan från målning

På Mariastugan gör Schööns Måleri en livscykelanalys (LCA) för att ta reda på klimatpåverkan kopplat till målningen i det specifika projektet. Men hjälp av den här analysen kan vi ta reda på var i kedjan vår miljöpåverkan är störst och utifrån det hitta nya sätt att arbeta för att minska vårt klimatavtryck till nästa projekt. Detta är ett viktigt steg mot vårt mål Framtidens Måleri där vi vill uppnå en helt klimatneutral måleritjänst.

LIVSCYKELANALYSENs OLIKA DELAR

Till livscykelanalysen samlar vi in data rörande vilka produkter vi använder, vilka volymer vi gör av med, vad de innehåller, var de är tillverkade, vilken förpackning de har, hur långt och hur de transporteras till arbetsplatsen samt hur mycket spill det blir under produktionen. Vi kollar också på energi- och vattenanvändning, avfall och interna och externa transporter av både material och personal. Analysen beräknas vara klar i början av 2023.

Läs artiklar kopplade till Mariastugan