Bättre arbetsmiljö för alla

Schööns Måleri arbetar aktivt med hållbarhet och även om de flesta kopplar hållbarhet till miljö- och klimatfrågor handlar det faktiskt lika mycket om sociala frågor. Att våra medarbetare trivs och mår bra hos oss är en självklarhet och det ska inte påverkas av vilken bakgrund de har, vem de är eller var de kommer ifrån. Så länge man är ambitiös och gör ett bra jobb så löser vi eventuella svårigheter på vägen och det är en betydelsefull förutsättning för att vi som företag ska kunna fortsätta leverera måleri av högsta nivå. Det kvinnliga nätverket är nästa steg i Schööns Måleris hållbarhetsarbete med målet att förbättra arbetsmiljön för företagets alla målare. 

utveckling av mångfaldhetsarbetet

Historisk har vi drivit ett gediget mångfaldhetsarbete där vi anställt många målare som av någon anledning haft svårt att ta sig in på arbetsmarknaden trots att de är fullt utlärda målare som älskar yrket och levererar fina resultat. Många gånger handlar det om språkförbristningar på olika sätt. Exempelvis att någon inte kan det svenska språket fullt ut eller kommunicerar med teckenspråk. 

Läs mer: Nyanlända målare löser personalbristen

Det kvinnliga nätverket är en naturlig utveckling på företagets tidigare arbete med social hållbarhet på initiativ av Emma Ståhl som är hållbarhets- och marknadsansvarig. Hon hoppas att nätverket i förlängningen kan förbättra arbetsmiljön för alla företagets målare och inte bara kvinnorna. Frågan om fräscha toaletter är till exempelvis något som påverkar alla, oavsett könstillhörighet.

Varför ett kvinnligt nätverk?

Att bidra till arbetet mot en jämställd måleribransch ser vi som en självklarhet och vi tror att vårt kvinnliga nätverk är ett steg i rätt riktning.

– I en mansdominerad bransch känns det viktigt att kvinnorna ges ett forum där de kan dela erfarenheter och få möjlighet synliggöra problem utan att det tas som gnäll eller pekfingrar från manliga kollegor, säger Emma Ståhl som är hållbarhets- och marknadsansvarig på Schööns Måleri. 

Vad säger målarna?

Flera av företagets kvinnliga målare har hyllat initiativet att starta ett kvinnligt nätverk. En målare som vill vara anonym säger att hon själv tänkt på många av punkterna och är glad att frågorna tas upp till diskussion. Hon fortsätter med att hon ser fram emot att se vilka förändringar som nätverket kan leda till framöver. 

– Det känns redan som att en stor förändring har skett! Äntligen är det någon som på riktigt sätter sig in i en kvinnas situation i ett mansdominerat yrke, säger målaren Evelina Mucciarelli.

Läs mer om jämställdhet och mångfald