UNDER STÄNDIG UTVECKLING

Vi är medvetna om att vår affärsverksamhet påverkar klimat och miljö, både positivt och negativt. Därför vill vi att vår verksamhet skall präglas av en helhetssyn där klimat- och miljöpåverkan beaktas i alla led, från inköp av produkter till de tjänster vi tillhandahåller.

Vi eftersträvar att alltid göra de bästa valen och vi arbetar hårt med att ständigt förbättra vår verksamhet utifrån våra kunders perspektiv och i enlighet med våra företagsvärderingar. Vi vill uppnå ett hållbarhetsarbete som lever upp till och sträcker sig längre än befintliga lagar och regler samt vara en pådrivande aktör för att hållbarhetsarbetet inom branschen ska accelerera.

För att göra det enklare för våra kunder och samarbetspartners att se utvecklingen i vår verksamhet och våra mål har vi sedan 2021 publicerat en hållbarhetsrapport varje år. I rapporten delar vi med oss av vilka framsteg vi gjort under året, siffror kopplade till utsläpp, avfall och kvinnliga anställda samt vad som är på gång framöver.

2023

Renovera och ta hand om det vi redan har istället för att bygga nytt har varit årets ledord. Vi har välkomnat en dekorationsmålare i vårt team, köpt in en eldriven servicebil och varit med och grundat Måleriföretagen i Sveriges hållbarhetsnätverk.

Läs mer

2022

Året har fokuserat på ekologisk och social hållbarhet med nyanställning av en hållbarhetsansvarig, fler laddstolpar och ett kvinnligt nätverk för företagets kvinnliga anställda.

Läs mer

2021

Det är med stolthet vi presenterar vår första hållbarhetsrapport i Schööns Måleris historia.

Läs mer