Hållbarhetsrapport 2023

Under året har Schööns Måleri flyttat sitt fokus från att mäta utsläpp från nyproduktionsprojekt till renovering av befintliga ytor och ett minskat resursanvändande. De har också anställt en dekorationsmålare, varit med och grundat branschföreningens hållbarhetsnätverk och fortsatt omställningen till en fossilfria fordonsflotta.

ETT HÄNDELSERIKT ÅR MED FOKUS PÅ RENOVERING

Hållbarhet för oss innebär att kunna skapa miljöer som håller över tid och som innefattar kvalitativt måleri understött av en hållbar affärsmodell. Vi är länken mellan producent och kund/slutkonsument och är i många fall omgiven av företag åt båda håll. Vår hållbarhetsambition är därför att påverka och driva hållbarhetsfrågan i alla företagsled.

Läs mer: Del 1: Resurs- och klimatsnåla måleritjänster på tapeten

– Under 2023 har vi förflyttat vårt fokus från att mäta utsläpp kopplat till våra nyproduktionsprojekt till underhållsmåleri samt renovering av befintliga byggnader. Vi vill hitta metoder och lösningar för att minska resursanvändandet genom hela värdekedjan från färgproducent till nymålad yta. Detta är en viktig förändring för att utveckla måleri- och byggbranschens hållbara erbjudanden, inte minst i en tid som präglas av lågkonjunktur där nyproduktionsprojekten drastiskt minskat. Drygt 80 procent av hela måleribranschen består idag av underhållsarbete av befintliga byggnader, vilket bekräftar att vår satsning ligger helt rätt i tiden, säger Victor Schöön, vd Schööns Måleri.

Schööns Måleri tillsammans med representanter från projektpartnern Stena Fastigheter Malmö.

I projektets testlägenheter har olika metoder testats med strukturtapeter och kulörer på väggarna.

I vårt senaste hållbarhetsprojekt har fokus varit att skapa en mer resurseffektiv måleritjänst. Genom att involvera hela aktörskedjan med Stena Fastigheter, Flügger Färg och Måleriföretagen i Sverige har vi tillsammans hittat ett sätt att renovera hyreslägenheter med förväntad lägre klimatpåverkan över tid. I de 11 testlägenheterna har olika metoder testats för att hitta lösningar som bidrar till att ytan håller sig fräsch över tid, hur resursförbrukningen under renoveringsperioden kan minska samt hur livslängden på nymålade och befintliga ytor kan förlängas. Utföranden som testats i lägenheterna har involverat strukturtapeter på väggarna och även neutrala kulörer istället för bredspacklat och vitt. 

Läs mer: Del 5: Följ med in i testlägenheterna!

Inom ramen för projektet Resurs- och klimatsnåla måleritjänster har vi även utforskat om två eller tre strykningar är bäst, när sista strykningen bör ske, hur vi kan effektivisera servicemåleriet, ökat kommunikationen mellan hantverkare i lägenheterna, testat hörn- och väggskydd för att förebygga skador på nymålade ytor och tagit fram ett reparationskit till hyresgästerna för att de enkelt ska kunna laga skador på sina väggar. Utvalda målare har också fått genomgå en kortare utbildning i hållbarhet med fokus på resurseffektivisering. 

Resurs- och klimatsnåla måleritjänster har fått stöd inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source som finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas.

NYHETER FRÅN ÅRET

I linje med årets fokusområde, renovering och hushållning av resurser, har vi anställt tre nya nyckelpersoner för att driva arbetet. Under året har vi välkomnat projektledare Fredrik och målare Anders som tidigare arbetat på Alviks Måleri där de ansvarat för hundratals trapphusrenoveringar i Stockholm under de senaste åren. De flesta på Östermalm, Södermalm och i Vasastan där byggnaderna allt som oftast är från sekelskiftet med högt historiskt värde.

Läs mer: Fredrik Kristland – Projektledare

Under hösten hade vi också det stora nöjet att få med oss dekorationsmålare Amanda i vårt team. Tillsammans har Fredrik, Anders och Amanda öppnat upp helt nya möjligheter för oss med renoveringar av anrika miljöer och byggnader med marmoreringar, travertin, ådring och andra dekorativa detaljer.

Projektledare Fredrik tillsammans med dekorationsmålare Amanda på Sofiero Slott.

Eldrivna ID Buzz Cargo som används av vår servicemålare Jonas i hans dagliga arbete.

Vår branschförening Måleriföretagen i Sverige har under året startat ett hållbarhetsnätverk som vi fått äran att vara med och lägga grundstenarna till. Här diskuteras måleribranschens hållbarhetsutmaningar gemensamt med andra ledande företag i branschen som också arbetar aktivt med just hållbarhet. Utöver detta nystartade nätverket är vi fortsatt aktiva i den lokala satsningen Lokal Färdplan Malmö 2030 (LFM30) som det första och hitintills enda måleriföretaget. Under året har Malmö Stad och LFM30 tecknat klimatkontrakt vilket innebär att vi tillsammans med de drygt 200 andra anslutna aktörerna växlar upp vårt gemensamma arbete för att omställningen till en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö ska bli verklighet.

Läs mer: Vårt Schööna Malmö – En guide genom staden

Omställningen till fossilfria transporter är en naturlig och nödvändig utveckling för att minska branschens utsläpp och vi är stolta att vi var det första måleriföretaget i Sverige som 2023 körde en ID Buzz Cargo. Bilen, som drivs helt av fossilfri el, används av vår servicemålare Jonas i hans dagliga arbete. Övergången till fossilfria bilar bland tjänstemännen är också i full gång och innan 2025 ska alla tjänstebilar vara helt eller delvis drivna på el.

ÅRET I SIFFROR

I vanlig ordning delar vi med oss av några utvalda nyckeltal varje år. En uppdatering som vi gjort till årets rapport är att byta ut utsläpp per målad kvadratmeter till utsläpp från färg och spackel per arbetad timme. Detta på grund av att det är svårt att uppskatta målade kvadratmetrar utifrån den datan vi har att tillgå. Särskilt när ytor inte alltid målas samma antal gånger. En vägg som bara ska fräschas upp kanske bara målas med en strykning medan en helt ny vägg som ska målas i en svårtäckande kulör behöver tre eller fler strykningar. Genom att göra den här ändringen får vi fram en siffra över vårt utsläpp som är mer korrekt och är lättare att följa över tid.

Sedan 2021 rapporterar vi våra utsläpp av växthusgaser till LFM30 enligt den internationella standarden GHG-protokollet fördelat på kategorierna scope 1, 2 och 3. Scope 1 innefattar vår verksamhets direkta utsläpp som vi äger eller kontrollerar, exempelvis våra service- och tjänstebilar. Scope 2 inkluderar indirekta utsläpp från inköp av el, fjärrvärme med mera. Scope 3 innefattar de utsläpp som vår verksamhet ger upphov till i vår värdekejda. Hit räknas bland annat avfall och transporter. Jämfört med basåret 2021 har vi minskat de totala utsläppen med 24,9%.

VAD ÄR NÄSTA STEG FÖR FRAMTIDENS MÅLERI?

De nya EU-lagkraven om hållbarhetsrapportering (CSRD) som börjar gälla 2025 har vi redan börjat anpassa vår verksamhet efter. Trots att vårt företag inte kommer omfattas av kravet än, kommer vår värdekedja vara betydelsefull för exempelvis våra leverantörer och beställare och därför ser vi det som en självklarhet att vi ligger steget före.

Under året kommer vi också arbeta med att sprida vår kunskap och erfarenheter från vårt senaste hållbarhetsprojekt vidare till måleribranschen. Detta genom att ta fram en handbok för hur man renoverar mer resurssnålt och hur man får livslängden på ytorna att öka. Testlägenheterna kommer följas upp för att samla in mer data kring slitage.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre surfupplevelse. Genom att surfa på denna webbplats godkänner du vår användning av cookies.