Klimatneutral måleritjänst

Med hjälp av finansiering från Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet), expertis från GIAB och input från våra leverantörer och kunder har vi sedan i våren 2020 gjort en livscykelanalys av vår måleritjänst. Arbetet har inneburit att vi har kvantifierat vår påverkan genom klimatberäkningar för att på så vis kunna ta fram vad vår tjänst innebär i koldioxidutsläpp. Den nya tjänsten testades med stor framgång under ett JM nyproduktionsprojekt i Lund under hösten 2020, då vi lyckades minska klimatavtrycket per målad kvadratmeter under pilotprojektet. Projektet kallar vi för Framtidens Måleri och syftar till att påvisa måleriets klimatpåverkan, sprida medvetenhet inom och utanför branschen, driva på vår egen och andra verksamheters handlingskraft för en snabbare omställning samt mer omfattande tjänsteutveckling. Förhoppningsvis kan vi också öka marknadens acceptans och efterfrågan på en klimatneutral måleritjänst.

Texten uppdateras. Vid frågor kontakta Emma Ståhl på emma@schoonsmaleri.se.

Läs artiklar kopplade till projektet