Del 7: Klimatpåverkan för testlägenheterna

I projektet Resurs- och klimatsnåla måleritjänster har Schööns Måleri arbetat med att hitta metoder för att skapa mer hållbara ytor över tid. Nu är siffrorna inne och äntligen kan de svara på vad som faktiskt ger lägst klimatpåverkan – trendigt bredspacklat eller klassisk strukturtapet.

FÖRVÄNTAD LIVSLÄNGD

För att prognostisera och utvärdera effekter över tid, har förväntad livslängd för fyra olika testutförandena tagits fram, se tabell 1. Den förväntade livslängden är ett antagande som tagit fram av kalkylator hos oss som har lång erfarenhet och kunskap av måleribranschen. Den förväntade livslängden beskriver ytans livslängd när den utsätts för normalt slitage. Högst förväntad livslängd har ytor med strukturtapet och tre strykningar färg, och kortast förväntad livslängd har standardutförandet med bredspacklade ytor.

Tabell 1: Förväntad livslängd för de olika måleriutförandena som testats under projektet.

Tabell 1: Förväntad livslängd för de olika måleriutförandena som testats under projektet.

KLIMATPÅVERKAN

Ett medelvärde för klimatpåverkan per målad kvadratmeter för respektive testutförande har sammanställts, se tabell 2. Medelvärdet för klimatpåverkan per målad kvadratmeter var högst för ytor med en extra strykning färg på strukturtapet och lägst för bredspacklade ytor. Anledningen till detta är att utförandena med strukturtapet och extra strykning färg kräver mer resurser vid själva målningsutförandet. Slår vi ut medelvärdet för klimatpåverkan per målad kvadratmeter och per förväntat levnadsår har alla fyra testutföranden lika stor klimatpåverkan från år 1, det vill säga direkt efter att målningsarbetet genomförts.

Läs mer: Del 5: Följ med in i testlägenheterna!

Tabell 2: Medelvärde för klimatpåverkan per målad kvadratmeter, samt per målad kvadratmeter och förväntat levnadsår för testlägenheterna.

Tabell 2: Medelvärde för klimatpåverkan per målad kvadratmeter, samt per målad kvadratmeter och förväntat levnadsår för testlägenheterna.

BÄTTRINGAR OCH REPARATIONER

I verkligheten kommer ytorna med största sannolikhet att behöva repareras och bättringsmålas innan årtalet för den förväntade livslängden. Därför har ett antagande gjorts att hyresgästerna som flyttar in i testlägenheterna bor där i tre år innan de flyttar ut, nästkommande hyresgäst bor i tre år och flyttar sedan ut, och så vidare. Vi har också gjort ett antagande att 10 procent av väggytor med strukturtapet och 30 procent av bredspacklade ytor behöver åtgärdas/bättringsmålas när hyresgästen flyttar ut, det vill säga efter var tredje år.

Läs mer: Del 2: Vad är en fräsch och hållbar yta?

Utifrån dessa antaganden sammanställdes ackumulerad klimatpåverkan vid fyra bättringstillfällen och visar att redan vid bättringstillfälle 1 har ytor med strukturtapet en lägre klimatpåverkan per målad kvadratmeter jämfört med standardutförande. Efterhand som bättringar görs blir det även större och större skillnad i klimatpåverkan, se tabell 3. Utifrån antagande om de två utförandenas livslängd så behöver bredspacklade ytor målas om vid bättringstillfälle fyra och ytor med strukturtapet kan bättringsmålas, då den förväntade livslängden är längre för ytor med strukturtapet. Vid reparationstillfälle fyra är därför klimatpåverkan cirka 2 kg CO2e högre per målad kvadratmeter för bredspacklade ytor. 

Tabell 3: Ackumulerad klimatpåverkan per målad kvadratmeter och bättringstillfälle för bredspacklade ytor och ytor med strukturtapet.

Tabell 3: Ackumulerad klimatpåverkan per målad kvadratmeter och bättringstillfälle för bredspacklade ytor och ytor med strukturtapet.

Med antagandet om reparation och bättringsmålning i beaktning kommer den ackumulerade klimatpåverkan för utförandena med strukturtapet att vara lägre över tid, jämfört med bredspacklade ytor, då dessa ytor främjar reparation och punktinsatser, se figur 1.

Figur 1: Ackumulerad klimatpåverkan per målad kvadratmeter över tid, inklusive påverkan för reparation och ommålning, för standardutförande med bredspacklade ytor och testutförande med strukturtapet.

PRIS FÖR RESPEKTIVE UTFÖRANDE

Priset för respektive målningsutförande är baserat på ingående färgprodukter och Flügger Färgs listpriser. Priset har sammanställts till ett medelvärde per målad kvadratmeter, samt per förväntat levnadsår, se tabell 4. Priset per målad kvadratmeter är lägst för standardutförandet med bredspacklade ytor och högst för utförandet med en extra strykning färg på ytor med strukturtapet. Detta beror på att det går åt mer resurser för utförandet med en extra strykning färg och strukturtapet. Slår vi ut medelvärdet för pris per förväntat levnadsår är priset detsamma för alla utföranden, med ett marginellt högre pris för utförandet med en extra strykning färg på strukturtapet. Detta tyder på att kostnaderna redan från år ett är snarlika för de olika målningsutförandena när vi tar de förväntade livslängderna i beaktning.

Läs mer: Del 3: Hållbar nyproduktion i gammal byggnad

Tabell 4: Medelvärde för kostnad per målad kvadratmeter, samt per målad kvadratmeter och förväntat levnadsår för testlägenheterna.

Tabell 4: Medelvärde för kostnad per målad kvadratmeter, samt per målad kvadratmeter och förväntat levnadsår för testlägenheterna.

Utifrån antagandet om reparationer och bättringsmålning innan årtalet för den förväntade livslängden sammanställdes ackumulerad kostnad per bättringstillfälle, se tabell 5, och visar att priset per målad kvadratmeter är lägre för bredspacklade ytor vid reparationstillfälle ett. Från och med det andra reparationstillfället är dock priset per målad kvadratmeter lägre för ytor med strukturtapet, med allt större differens ju fler bättringar som genomförs, se figur 2. Vid reparationstillfälle fyra är priset därför cirka 120 kronor lägre per målad kvadratmeter för ytor med strukturtapet.

Tabell 5: Ackumulerad kostnad per målad kvadratmeter och bättringstillfälle för bredspacklade ytor och ytor med strukturtapet.

Tabell 5: Ackumulerad kostnad per målad kvadratmeter och bättringstillfälle för bredspacklade ytor och ytor med strukturtapet.

Figur 2: Ackumulerad kostnad per målad kvadratmeter över tid för standardutförande med bredspacklade ytor och testutförande med strukturtapet på ytor.

AVGRÄNSNINGAR SOM GJORTS

Endast produkter som hamnar på väggen och som används för att måla en kvadratmeter väggyta har inkluderats vid sammanställning av klimatpåverkan för måleriutförandet. Produkter som används för att till exempel ta ner tapet från föregående hyresgäst eller för att spärrmåla en nikotinskada har inte inkluderats, då användningen av dessa bland annat är beroende av hur ytorna behandlats av tidigare hyresgäster. Även verktyg och skyddsmaterial har exkluderats i sammanställningen då dessa ofta används under en längre tid i flera lägenheter, samt att dessa är oberoende av de olika måleriutförandena.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre surfupplevelse. Genom att surfa på denna webbplats godkänner du vår användning av cookies.