Del 3: Hållbar nyproduktion i gammal byggnad

Sedan 2016 har Schööns Måleri utfört målningen av drygt 670 så kallade pluslägenheter åt Stena Fastigheter. Med all den kunskapen i bagaget undersöker vi nu hur vi kan göra ytorna som vi målar mer hållbara och resurseffektiva över tid genom att testa ett utförande med strukturtapet och kulörer på väggarna.

670 PLUSLÄGENHETER PÅ SJU ÅR

I regel utförs två olika former av målningsarbeten på Stena Fastigheter; underhålls- samt standardförbättringsrenovering. Underhållsmåleri inkluderar återställning av skador, slitage och missfärgningar. Standardförbättringar är en mer heltäckande renovering vid utflytt av en hyresgäst, där ingår renovering med uppgradering till så kallade pluslägenheter. En plusrenoverad lägenhet innebär att alla ytor nollställs och den får modern nyproduktionsstandard men i en befintlig byggnad.

Schööns Måleris samarbete med Stena Fastigheter sträcker sig tillbaka till 2016 när vi började utföra underhållsmåleri i deras fastigheter både invändigt och utvändigt främst på Bellevuegården och i centrala Malmö. Av våra drygt 20 servicemålare går 2-3 av dem ständigt på Stena Fastigheters bestånd och utför stora som små målningsarbeten. 2016 skrev vi även ramavtal med Wbygg & Fastighets AB som har hand om renoveringen av pluslägenheterna i Malmöområdet och vi har tillsammans totalrenoverat ungefär 670 lägenheter sedan dess. I snitt gör vi 5-6 pluslägenheter per månad men när det var som mest intensivt kunde vi ha igång uppåt 15 lägenheter samtidigt. Idag går mellan 3-5 av våra målare på pluslägenheter året om.

Följ med in i en pluslägenhet hos Stena Fastigheter. 

KULÖR OCH STRUKTURTAPET

I höstas undersökte vi tillsammans med vår projektpartner Godsinlösen Nordic (GIAB) vad en fräsch yta är och vad som gör att en yta håller sig fräsch under en längre tid. Detta gjordes genom intervjuer och enkäter med bland annat hyresgäster. Vad en fräsch yta är kan sammanfattas med att väggen ska vara ren, utan hål eller andra skador och vara målad i en ljus kulör. Om väggen är vit eller beige, slät eller med struktur spelar alltså mindre roll. Utifrån dessa insikter har vi börjat måla pluslägenheter där vi leker med olika utföranden som avviker från standardutförandet. Genom att mäta och följa upp arbetet i testlägenheterna över tid vill vi undersöka vad som har en positiv påverkan på resursanvändningen och hållbarheten.

Läs mer: Del 2: Vad är en fräsch och hållbar yta?

I ett försök till att öka trivseln i lägenheterna vill vi testa att använda oss av kulörer på väggarna istället för vitt som idag är standard. För att hitta lämpliga kulörer att testa använde vi oss av Flüggers senaste färgkarta ”Interior Colors” där de tillsammans med färgforskare från PEJ Group tagit fram kulörer som kan stödja hur du vill känna dig och bete dig i ett rum. Efter provmålning och samtal med Stena Fastigheter har vi valt att använda oss av kulörerna Meditative White, Sooting Brown, Meditative Beige och Relaxing Green till vår färgpalett.

Provmålning på strukturväv 2900. 

Ahmed sätter strukturtapet i en av testlägenheternas sovrum på Bellevuegården i Malmö. 

För att få ytorna att vara mer hållbara över tid kommer vi också testa att sätta upp strukturväv på väggarna utifrån teorin att den är mer stöttålig och lättare att göra punktinsatser på vid behov. För att tillgodose de hyresgäster som kanske är mer skeptiska mot strukturtapet har vi valt Flüggers 2900 då den är diskret men ändå livfull. Samtidigt har den egenskaperna som vi letar efter för att förhoppningsvis ge ytan en längre livslängd. 2900 är också standard i branschen och säljs i nästintill alla färgbutiker i landet och hos oss används den flitigt i samband med underhållsmåleri.

Testlägenheterna inom projektet är uppdelade i tre etapper med målningsstarter i mars, maj och juli 2023. Om det finns behov för insamling av mer data kan det bli aktuellt med ytterligare en start i augusti. Samtliga lägenheter ligger på Bellevuegården i Malmö. I etapp 1, som nu avslutats, har vi målat fyra lägenheter i olika utföranden som vi i de kommande etapperna kommer bygga vidare från på olika sätt.

Kulörerna från Flügger som används i testlägenheterna.

Premiärrullet med kulör görs av Massar.

RENOVERING GENERERAR STORA UTSLÄPP

97 procent av Stena Fastigheters klimatavtryck är kopplade till indirekta växthusgasutsläpp, så kallade scope 3, alltså sådant som sker utanför företagets gränser. Stena Fastigheter kartlägger dessa utsläpp för att bättre förstå hur man ska kunna påverka dem för att kunna nå sitt mål om att mer än halvera sin klimatpåverkan till 2030 (jämfört med 2018). Den största delen utsläpp, ca 50 procent, kommer från just renoveringar och därför är insatser med mer miljövänliga material och resurssnålare tillvägagångssätt något som de gärna utforskar och testar.

– Leverantörsledet är nyckeln för att vi ska nå våra hållbarhetsmål. Vi hoppas såklart att hitta fler samverkansmöjligheter och projekt för att testa olika idéer och lösningar för att snabba på utvecklingen. Och såklart så är just måleritjänster spännande då vi både kan förlänga livslängden på befintliga material, genom olika kvaliteter på färg, samt genom att förändra färgsättningen skapa boenden och miljöer där man trivs. Något som kan påverka våra beteenden positivt. Det ser jag fram emot att ta del av, säger Anna Haraldsson Jensen, hållbarhetsansvarig på Stena Fastigheter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre surfupplevelse. Genom att surfa på denna webbplats godkänner du vår användning av cookies.