Del 2: Vad är en fräsch och hållbar yta?

Schööns Måleris arbete med att ta fram en prototyp för en resurs- och klimatsnål måleritjänst börjar med att undersöka vad en fräsch och hållbar yta egentligen är. Är en vit vägg automatiskt fräschare än en med kulör? Har struktur eller avsaknaden av struktur någon inverkan på dess upplevda fräschhet?

HÄR BÖRJAR FÖRÄNDRINGEN

Att renovera i stället för att bygga nytt är en viktig förändring för att utveckla byggbranschens hållbara erbjudanden och här finns det stor potential för måleribranschen att göra skillnad genom att erbjuda hållbara och resurseffektiva tjänster. Måleribranschen är en del av bygg- och fastighetssektorn, men den står för en relativt liten del av branschens klimatpåverkan och har därför på många sätt förbisetts vilket har lett till att möjligheterna med att skapa nya och fräscha ytor på ett hållbart sätt inte har varit i fokus.

Läs mer: Del 1: Resurs- och klimatsnåla måleritjänster på tapeten

Vad är då en fräsch yta och vad gör att en yta håller sig fräsch under en längre tid? För att ta reda på detta har vi tillsammans med vår projektpartner Godsinlösen Nordic (GIAB) gjort intervjuer och enkäter med Stena Fastigheter, Flügger Färg, branschföreningen Måleriföretagen i Sverige, hyresgäster samt målare, projektledare, kalkylator, vd och styrelseordförande från Schööns Måleri.

Gruppintervju med målare, projektledare och kalkylator från Schööns Måleri tillsammans med GIAB.

Intervju med Jonas Augustsson, inköpsansvarig och Anna Haraldsson Jensen, hållbarhetsutvecklare från Stena Fastigheter.

VAD ÄR EN FRÄSCH YTA?

Utifrån intervjuerna kan vi konstatera att det korta svaret på vad en fräsch yta är att väggen ska vara ren, utan hål eller andra skador och vara målad i en ljus kulör. Om väggen är vit eller beige, slät eller med struktur spelar alltså mindre roll.

Hyresgästerna som vi pratat med är överens om att en ljus yta upplevs fräschare än en mörk och att andra kulörer på väggarna än vitt hade ökat trivseln. Överraskande nog för oss och Stena Fastigheter är den positiva inställningen till strukturtapet som verkar vara ungefär lika uppskattat som släta väggar. Kan detta betyda att den starka slätväggstrenden som varit ett tag är på väg att avta och strukturen vara på väg tillbaka? Kan användandet av strukturtapet minska mängden färg och spackel som behövs för att skapa en fräsch yta?

För målarna är upplevelsen av en fräsch yta kopplad till hantverket, att arbetet görs enligt arbetsbeskrivning med ett öga för detaljer. De säger också att det idag är stor press på att lämna ett arbete som utförts med perfektion, helt utan ojämnheter eller fläckar. Andra iakttagelser som gjorts kopplad till fräscha ytor är att färg med en mörkare kulör ofta används vid trappsteg i trapphus där det samlas mycket smuts, på så sätt upplevs ytan inte lika smutsig. Kan detta tänk tas vidare till ytor i en lägenhet som utsätts för mycket slitage?

Mörkare kulör vid trappsteg för att ytan ska upplevas fräsch längre.

Målare Massar Ali spacklar väggar i en av Stena Fastigheters lägenheter. Projektledare Joakim Petersson och Emma Nilsson från GIAB tittar på arbetsbeskrivningen.

HUR UPPNÅS EN FRÄSCH YTA ÖVER TID?

Det finns många aspekter som avgör under hur lång tid en yta upplevs som fräsch. Valet av produkter och tillvägagångssätt vid renovering och ommålning har stor påverkan men hyresgästernas beteende och hur måna de är att ta hand om sina ytor har minst lika stor betydelse.

För att ytan ska hållas fräsch över lång tid är det viktigt att den tas väl om hand av hyresgästerna som bor i lägenheten. Hyresgästerna är eniga i frågan att man som hyresgäst förmodligen är beredd att vårda väggarna bättre om de skulle bli inkluderade i de renoveringar som görs innan inflyttning, till exempel val av färg på väggarna. Kan hyresgästerna på något sätt inkluderas i dessa val? Vilka effekter hade det haft på hur väl de tar hand om väggarna i sin lägenhet?

Målarna lyfter också önskemål som rör inkludering av hyresgästerna. Det kan till exempel handla både om att hålla hyresgästen informerad kring vikten av att hålla väggytor rena för att förlänga hållbarheten på färg och material. Det kan även handla om att hyresvärden kontinuerligt påminner hyresgästen om detta, samt ser över om en yta i lägenheten behövs åtgärdas eller fräschas upp. Underhållsarbete likt detta är avgörande för att ytan ska hållas fräsch över tid. Hur kan vi utbilda hyresgästerna i underhållsarbete för sina väggar? Kan vi skapa en rutin för att hitta ytor som behöver fräschas upp innan för stora skador uppstår?

Kan kulörer öka trivseln i en lägenhet och resultera i att ytan hålls fräsch längre eftersom den tas bättre om hand?

Tapetväv 2900 från Flügger. Utan behandling (vä) och grundad (hö).

Självklart spelar valet av produkter in i frågan om hur länge en yta håller sig fräsch, bland annat av vilken glans en färg har och hur många strykningar som görs. Den senaste årens trend med slätspacklade väggytor kräver ett utförande med högre precision och noggrannhet vilket gör att man bland annat måste spackla och slipa i större utsträckning för att få ett jämnare resultat. Vävtapet är ett återkommande lösningsförslag eftersom den är lättare att utföra punktinsatser på vid behov. En vägg med vävtapet är också mindre känslig än en slätspacklad som lättare får märken och andra defekter. Vid användning av vävtapet blir inte precisionen lika viktig som vid en slät vägg vilket kan bidra till minskat användande av material. Å andra sidan kräver strukturtapet en större insats vid utbyte av väven. Den kan också försvåra rengöring väggen, vilket är viktigt för att hålla ytan fräsch över tid. Är tapetväv rätt väg att gå för att minska resursanvändningen? Kan vi göra förändringar kring glans och antalet strykningar för att få ytan att hålla sig fräsch längre?

Som tidigare nämnts är en fräsch yta en yta utan skador eller hål. Då är det också viktigt att lagningar av exempelvis borrhål efter en hyresgäst görs på ett fackmannamässigt sätt. Som hos de flesta fastighetsbolag har hyresgästerna på Stena Fastigheter själva ansvar för att åtgärda skador vid utflytt. Att hyresgästerna själva gör detta kan bidra till att ytan upplevs mindre fräsch eftersom arbetet inte utförs fackmannamässigt och hyresgästen inte nödvändigtvis använder rätt färg, glans eller teknik. Hade i stället målare varit involverade i processen hade förmodligen arbetet blivit bättre utfört, men en sådan process är väldigt ovanligt enligt Stena Fastigheter. Kan vi ta fram en tjänst eller produkt som hade underlättat för hyresgästen och dess ansvar att återställa sin lägenhet vid utflytt?

GRUNDEN TILL EN HÅLLBAR YTA

Den sammanlagda upplevelsen av en fräsch yta och idéer om vad som kan göras för att hålla den fräsch under en lång tid kommer vi ta med oss till nästa steg i projektet där vi ska börja testa lösningar i Stena Fastigheters fastighetsbestånd. Att vi kan testa prototypen i lägenheter som är bebodda är avgörande för att få till mätvärden på vilka lösningar som har verklig påverkan för att ta fram en resurs- och klimatsmart måleritjänst.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre surfupplevelse. Genom att surfa på denna webbplats godkänner du vår användning av cookies.