Del 1: Resurs- och klimatsnåla måleritjänster på tapeten

Schööns Måleri presenterar nu sitt senaste hållbarhetsprojekt ”Resurs- och klimatsnåla måleritjänster”. Tillsammans med Stena Fastigheter, Flügger Färg och branschorganisationen Måleriföretagen i Sverige ska de ta fram en prototyp för en resurs- och klimatsnål måleritjänst och visa hur ytor kan både vara fräscha och ha en lång livslängd.

TILLSAMMANS MOT NYA LÖSNINGAR

Under 2020 genomförde vi en Vinnova-finanserad förstudie som visade på goda möjligheter för ”Framtidens Måleri” att signifikant minska resursanvändningen och klimatpåverkan från måleribranschen. I detta projektet som går under namnet ”Resurs- och klimatsnåla måleritjänster” har vi för avsikt att ta resultaten från förstudien vidare genom att testa nya lösningar tillsammans med aktörer som representerar hela värdekedjan.

Läs mer: Pilotprojektet Framtidens Måleri minskade klimatavtrycket per målad kvadratmeter

Emma Ståhl, Joakim Peterson och Victor Schöön från Schööns Måleri samt Anette Simonsen och Jonas Augustsson från Stena Fastigheter.

Peter Jansson, Hanna Olofsdotter, Massar Ali, Lars Åkesson och Mats Drevler. Samtliga målare på Schööns Måleri.

Till skillnad från förstudien där fokus låg på att mäta utsläpp kopplat till nyproduktionsmålning har vi nu valt att skifta fokuset mot renovering och upprustning av befintliga byggnader och med det också ta fram lösningar för att minska resursanvändandet. Drygt 80 procent av hela måleribranschen består av underhållsarbete av det befintliga fastighetsbeståndet med tillhörande byggnader. Att renovera i stället för att bygga nytt är därför en viktig förändring för att utveckla byggbranschens hållbara erbjudanden och här finns det stor potential för måleribranschen att göra skillnad genom att erbjuda hållbara och resurseffektiva tjänster.

Projektets huvudsyfte är att skapa en mer resurseffektiv måleritjänst genom att involvera hela aktörskedjan, det vill säga färgproducenter, fastighetsbolag och branschorganisation för att tillsammans accelerera och påskynda omställningen till mer klimatsnåla måleritjänster. Vi arbetar därför tillsammans med Stena Fastigheter, Flügger och Måleriföretagen i Sverige i projektet. Precis som i förstudien har vi expertstöd från Godsinlösen Nordic (GIAB) som sammanfattar fakta och kunskap samt gör beräkningar och analyser.

STENA FASTIGHETER GÖR PROJEKTET MÖJLIGT

Stena Fastigheter är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag med 26 000 bostäder och 1 250 lokaler i de tre storstadsregionerna. Bolaget bygger även nya bostäder och lokaler. Stena Fastigheter arbetar aktivt med hållbarhet där de två största aspekterna är social stabilitet och klimatförändringarna – allt för att minska klimatpåverkan och öka trivseln i sina kvarter. Stena Fastigheter är centrala i projektet och kommer bidra med kunskap och erfarenheter om behov av måleri- och ytbehandlingstjänster i löpande underhåll av fastigheter. Prototypen som kommer tas fram inom ramen för projektet ska även testas i företagets fastighetsbestånd i Malmö. Att vi kan testa prototypen i lägenheter som är bebodda är avgörande för att få till mätvärden på vilka insatser som har verklig påverkan i slutändan.

Jonas Augustsson och Anette Simonsen, Stena Fastigheter.

– Hållbarhet står högt upp på agendan hos Stena Fastigheter. När Schööns Måleri som är en bra samarbetspartner sedan många år ställde frågan, ville vi naturligtvis vara med. Schööns arbetar precis som vi väldigt aktivt med att försöka reducera sin klimatpåverkan och vi ser här en möjlighet att utvecklas tillsammans med våra partners, säger Jonas Augustsson, inköpsansvarig på Stena Fastigheter Malmö.

FLÜGGER FÄRG – EN VIKTIG DEL AV AKTÖRSKEDJAN

Från färgproducentsidan har vi med oss Flügger Färg som är leverantör av färg, tapeter och verktyg som vänder sig till både professionella målare och privatpersoner. Företaget är ett drivande och utvecklande bolag inom hållbara produkter inom måleri- och ytbehandlingstjänster. Deras rötter i Danmark sträcker sig ända tillbaka till 1890 och har funnits på den svenska marknaden sen 1994 och har idag över 400 butiker världen över. Flügger kommer bistå arbetet med unika fakta och erfarenheter från utveckling av innovativa lösningar för färg och material såsom olika förpackningar och affärsmodeller som är viktiga komponenter i projektet.

– Det är viktigt att hela leverantörskedjan drar åt samma håll och att vi har en förståelse för varandras vardag och de utmaningar som finns. Så för att utveckla hela branschen så tror vi att projekt som detta är nödvändiga för att tillsammans kunna arbeta mot ett ökat fokus på miljö och hållbarhet, säger Johannes Karlsson, Country Manager på Flügger Sverige.

HUR SKAPAR VI EN HÅLLBAR OCH FRÄSCH YTA?

Projektet sträcker sig över tretton månader, från september 2022 till september 2023, och är uppdelat i sex olika arbetspaket. Under hösten har vi arbetat med de två första paketen som rör policy- och kundkartläggning och internationell och nationell benchmarking och kartläggning. Där har vi tillsammans med våra hållbarhetskonsulter från GIAB samlat in data och haft intervjuer för att bland annat ta reda på vad som upplevs som en ”fräsch yta”, hur den uppnås och hur den håller sig fräsch under en längre tid. Vi har också tittat på vilka regelverk och policys som sätter ramarna för vad som är möjligt, tittat på andra branscher och länders lösningar kopplat till resurseffektivitet men även bakåt i måleribranschens historia för att inspireras i vårt arbete. Lite längre fram kommer vi djupdyka i vad vi kommit fram till och vilka lösningar vi vill testa under våren med målet att skapa en mer resurseffektiv måleritjänst.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre surfupplevelse. Genom att surfa på denna webbplats godkänner du vår användning av cookies.